logo
Likeamess @maicheng
Lần đầu tiên tôi viết nhật kí là năm tôi học lớp 7, nhưng tôi chỉ thực hiện được điều đó 3 ngày. Lần thứ hai là khi tôi học lớp 9, lần này lâu hơn, được vài tuần. Đây sẽ là lần thứ ba của tôi, nhật kí mà mọi người đều có thể đọc.
6 Followers
0 Followings
22 Spiders