logo
Thanh Khuất @khuattranthanh
"Sống là khao khát, không cần ý nghĩa. Nó khiến hoa hồng trở thành hoa hồng, và muốn mọc lên như thế. Khiến hòn đá muốn kìm mình lại, và cứ như thế thôi. -- Charles Chaplin --
5 Followers
15 Spiders