logo
Gà Con Tập Bay @huynhduckhoan
Thời điểm hay duyên số vốn chẳng quan trọng! Quan trọng là lòng người 💔. Chỉ cần một cái cớ thì bất cứ ai cũng có thể rời đi :)))
1 Follower
2 Following
33 Spiders