logo
Gloomyflower @gloomyflower
Em là quả táo buồn Anh ở nơi cánh cửa ký ức kẹt tay Như con gián đi lần ra chỗ sáng (Phan Hạo Nhiên).
0 Follower
27 Following
5 Spiders