logo
Đồng Lão @chudu241
Tôi nay ở trọ trần gian; trăm năm về chốn xa xăm cuối trời
5 Followers
5 Followings
35 Spiders