where there is difficult let me go

bạn có thấy tất cả hầu như mọi người trên 25 tuổi đều cố gắng bởi vì họ đã đủ hiểu cuộc đời.
trên đời này mọi câu hỏi của bạn đều có câu trả lời miễn là bạn có câu hỏi và cố gắng đi tìm câu trả lời hãy hỏi mọi thứ trên đời, và đi tìm câu trả lời cho mọi thứ trên đời điều đó khó khăn nhưng người đó sẽ là người thành công

chỉ cần bạn có câu hỏi phát triển bản thân thì sẽ có câu trả lời cho bạn và bạn sẽ phát triển bản thân
điều cần là bắt tay vào hành động ngay để có câu trả lời
tất cả chúng ta đều có câu hỏi nhưng không phải ai cũng đi tìm câu trả lời cho mình, đó mới là sự khác biệt, bởi vì mọi người không đi tìm sự hoàn hảo trong kiến thức hay cuộc sống thì nó mới khó khăn.
ví dụ tôi gặp khó khăn trong việc ghi nhớ từ vựng tôi hay quên, nên tôi tìm câu hỏi where i can save my vocabulary thì cả tỉ câu trả lời đang đợi tôi nên việc bạn cần chỉ là gặp khó khăn->tìm câu trả lời->bắt tay vào giải quyết
tất cả chúng ta đều than vãn cuộc sống khó khăn nhưng không chịu đi tìm câu trả lời cho chính mình, vấn đề không được giải quyết thì nó sẽ mãi là vấn đề
tất cả bạn gặp là vấn đề còn khả năng mọi người trên đời này đều như nhau
việc bạn cần đơn giản là cảm thấy khó khăn đó là cơ hội để cho bạn phát triển nếu bạn giải quyết nó
còn cách đối giải quyết 1 vấn đề khó hay nổi sợ là đối mặt nó sẽ dễ ngay lập tức
3
530 lượt xem
3
0
0 bình luận