Đừng ham chơi hay lười biếng nữa! Hành động của ngày hôm nay sẽ tác động to lớn đến tương lai. Những việc dù nhỏ hay to cũng có thể góp phần trong việc thay đổi cả một tương lai của một con người. Hôm nay tôi lười thì ngày mai tôi sẽ phải trả giá cho cái lười ấy.
Ừ tôi sẽ không lười biếng nữa! Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để thay đổi cái hiện tại này. Nỗi buồn vì thất bại đầu đời ở tuổi 15 sẽ quên nhanh thôi! thây vào đó sẽ là thành công thắng lợi ở tuổi 18. Cố lên nỗ lực hết mình cái mốc thời gian quan trọng ấy sắp đến rồi!