các môn khoa học là các môn logic mà muốn logic được thì bạn phải nắm thật rõ căn bản không nắm rõ căn bản gọi là mất gốc và không thể tư duy logic được, lỗ hổng trong học hành sẽ phải trả giá bằng tiền và vô số thời gian, nên 1 kĩ sư muốn làm việc tốt phải nắm rõ nắm chắc kiến thức cơ bản
logic trong lập trình đơn giản là bạn hiểu rõ được tất cả và cách hoạt động và chi tiết của các thứ được tạo ra trong lập trình
là tập chỉ thị được CPU của máy tính thực thi
CPU là central process unit tạm dịch là bộ xử lý trung tâm thực hiện được các phép tính số học logic so sánh và các hoạt động nhập xuất dữ liệu cơ bản do máy tính chỉ ra
thật ra CPU chỉ là 1 bộ xử lý cụ thể là bộ nhận xử lý và điều khiển của nó, phân biệt với các yếu tố cốt lõi khác của 1 máy tính phân biệt với các yếu tố cốt lõi khác như  bộ nhớ và mạch điều khiển xuất nhập dữ liệu. khi bạn lập trình bạn phải đặt tâm thế mình là 1 cái máy tính
bộ phận của CPU là ALU(tính toán) và thanh ghi
máy tính hiện nay có khoảng mười mấy tỉ transistor