thế nào là thử thách thực sự là cố gắng thực sự, liệu những gì tôi đang đối mặt có là gì so với những sóng gió ngoài kia. Những kinh nghiệm mà tôi sưu tầm được có phải như muối bỏ biển không,những cố gắng mà tôi đã làm đang làm và sẽ làm liệu có phải là vô nghĩa không. Ai mà biết được khi ta chưa thử nhỉ. Chiếc hộp Pandora đã mở và đưa hi vọng tới cho nhân loại trong những đêm tăm tối này. Hy vọng tôi đủ vững vàng và hy vọng bạn đủ quyết tâm để  theo đuổi ước mơ của chính mình, cho dù thế nào đi nữa đừng từ bỏ hoặc nếu từ bỏ thì hãy từ hào với tư thế của kẻ ngẩng cao đầu vì bạn đã cố gắng hết sức rồi.