không thích thì nói
không thích thì đuổi về đi
mắc con mẹ gì cứ phải cười thế
bộ vui lắm à
tao đâu phải chuyên gia
sao biết mày nghĩ gì được
sao cứ phải quan tâm này nọ nhỉ
đi chơi 'thoải mái'????
ừ thì thoải mái
có cái qq
thiệt chứ
tao không sợ mất lòng đâu
nói toẹt ra đi
đừng có nghĩ như thế
đừng có nói sau lưng như thế
phiền lắm
mắc mớ gì phải 'gồng lên' để tinh tế?
bình thường chưa đủ phiền à
đi chơi xã stress mà nó còn stress hơn nữa
thôi thì tao đi về
phiền lắm rồi
không thích thì không mời tao cũng được
tao sống dễ lắm
còn chơi thân á
nếu mà còn bắt tao tinh tế như vậy nữa
thì dẹp mẹ đi
không cần tao đâu
tao mệt lắm rồi
nha.