mình không tin là con người khó thay đổi là do bản chất của họ. Mình nghĩ việc một người không thay đổi bản tính của mình là vì lựa chọn của người đó. Cũng như có những người khác sẽ lựa chọn những cách sống có thay đổi bản tính của mình theo từng thời điểm đặc biệt trong cuộc đời.Một người có thể sẽ không thay đổi bản tính của họ vì cả đời họ không bao giờ bước ra khỏi vùng nhận thức quen thuộc của mình, không tiếp xúc với những tính cách lạ, không quan tâm đến những ý tưởng mới, không tìm kiếm những trải nghiệm không quen thuộc; họ có thể chọn một cuộc sống như vậy và trong trường hợp đó thì bản tính của họ sẽ khó thay đổi dù họ có sống 80 năm. Nhưng sự khó thay đổi đó của bản tính không phải là vì đặc tính của bản tính là không thay đổi, mà là vì một người như thế đã không chọn sống một cuộc sống cho phép anh ta thay đổi bản tính của anh ta.Có lẽ bạn đang nghĩ đến "bản tính" theo nghĩa nét tính cách bản chất cốt lõi không bao giờ thay đổi ở một con người. Vậy hãy đồng ý rằng chúng ta bất đồng. Mình phủ nhận việc tin rằng ở con người có bất cứ nét tính cách nào không thể thay đổi, hoặc "cốt lõi". Mình thích tin rằng con người có thể thay đổi, và nên thay đổi không ngừng. Con người là một động vật có khả năng thích nghi, và muốn tồn tại có ý nghĩa con người nên biết cách lớn lên và thay đổi. Mình thích nghĩ rằng nếu có một con người bất tử, sau khi sống khoảng 3, 400 năm ông ta sẽ đơn giản là một con người khác hoàn toàn so với ông ta của 3, 400 năm trước. Với mình, con người là một hệ thống gồm nhiều thành phần phức tạp tạo thành và chúng giữ cho nhau cân bằng để tạo thành một hệ thống con người ổn định, chứ không phải được xây dựng bởi một thứ "bản tính cốt lõi nhất thành bất biến không thể thay đổi" ở trung tâm và những thứ tính cách phụ trợ phù phiếm đắp xung quanh. Mình tin con người là một hệ thống nhiều thành tố, và vào bất cứ hoàn cảnh nào mỗi thành tố này đều có thể bị thay đổi nhờ tác động của môi trường, và do đó khi môi trường và hoàn cảnh sống biến đổi thì các thành tố của hệ thống nhân cách con người cũng sẽ biến đổi liên tục, và con người sẽ thay đổi theo hoàn cảnh. Chẳng có cái gì gọi là "bản tính khó dời", ít ra là mình không tin vào nó.Với những người mà bạn luôn thấy họ rất kiên định với tính cách của họ dù thế giới xung quanh họ có thế nào, đó không phải là vì bản chất cốt lõi của họ mạnh mẽ không thể thay đổi, đó là vì họ CHỌN kiên định với một phiên bản con người mà họ ưa thích nhất của mình. Mình nghĩ chỉ có 2 cách để một con người không thay đổi trong một thời gian dài: Một, anh ta giữ mình trong một cái vỏ cực kỳ an toàn, cả đời không bao giờ bước ra khỏi vùng nhận thức quen thuộc của mình, không tiếp xúc với những tính cách lạ, không quan tâm đến những ý tưởng mới, không tìm kiếm những trải nghiệm không quen thuộc. Và hai là họ tìm ra một bản thể con người mà họ muốn trở thành nhất, họ CHỌN nó là bản thể danh tính cho họ, và mỗi ngày họ chiến đấu không mệt mỏi với thế giới xung quanh để nó không thay đổi họ.