11:55/ khó ngủ
có nhiều thứ thực sự là quá khó với bản thân và quá dễ với người khác. Đôi khi phải biết chấp nhận để đi lên .
có những mối quan hệ không tên và có những thứ tưởng chừng như là tất yếu của bản thân cho đến khi bản thân không chắn chắn được điều gì cả.
đôi khi bản thân phải tự đánh đổi . Quan trọng là để đánh đổi, bản thân phải có gì đó xứng đáng mới có thể để đánh đổi.
có những lúc muốn cố gắng hết sức nhưng bản thân quá lại yếu đuôi ... thật yếu KÉM.
12:00/ viết xong . Đi ngủ