Lời nhắn từ HopeLab: Sang tuần sau HopeLab mới có thể tiếp tục viết và đăng phần 3 - Chuyên đề triết học Kant, vậy nên, nhóm đăng tiểu luận của Kant trong khoảng thời gian trống, để mọi người cùng tư duy. Nhìn chung là cũng có một chút liên quan tới chuyên đề.

Đây có lẽ là câu trả lời nổi tiếng nhất cho câu hỏi : Khai sáng là gì ? Nhưng ngay trong thời kỳ của Kant, cũng đã có rất nhiều quan điểm khác biệt, trái ngược và theo nhiều trường phái khác nhau về khái niệm Khai sáng. 

Hãy luôn đọc, viết và hành động với sự tự tin, tấm lòng rộng mở nhưng kiên định và thận trọng. 

Trân trọng,

HopeLab Team