"Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. "

 Trước năm 1945,phần lớn dân ta không biết chữ ,ngày làm quần quật,đêm về ngủ lăn hoặc đê mê với mấy thứ rượu cồn thuốc phiện ,thở dài cam chịu...Kẻ có chút chữ nghĩa ,hay tiền bạc,thì cũng chả khá hơn,tiếp thu mấy thứ méo mó Pháp đưa sang, đọc ba tờ lá cải,tạo thành những ông bà Văn Minh,ai đọc "Số đỏ " thì thấy rõ.

   Trước mắt Bác thấy phải diệt giặc dốt ,nên mới mở các lớp Bình dân học vụ,và cũng cho xuất bản những tờ báo chính thống vạch trần những tệ nạn mà thực dân Pháp tuyên truyền. Nhờ thế mà dân trí nâng cao,tỉ lệ biết chữ tới hơn 90%,toàn dân đồng lòng đánh thắng thực dân Pháp.

 Ngày nay tỉ lệ biết chữ cũng cao lắm,tiến sĩ cũng nhiều vô cùng,thạc sĩ thì chém chả hết ,thi thố cũng chẳng kém ai, mà tự hỏi dân tộc ta hết yếu chưa? Chúng ta đọc và xem cái gì ? Cái gì đúng sai ? Cái gì là lẽ phải? .Biết phân biệt trắng đen ,làm theo lương tri là hết "dốt" rồi,chẳng liên can gì tới Elnino hay vận tốc ánh sáng cả!

#Nhunglansongngam

#UnghoLeo