Rơi vào lưới tình là một điều tuyệt vời, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Khoảnh khắc mà ta thừa nhận rằng ta yêu một ai đó, cũng chính là khoảnh khắc mà ta thừa nhận rằng ta có thể mất đi rất nhiều điều