Khi chúng ta buồn cảnh vật xung quanh như QQ  còn khi chúng ta vui cảm xúc của chúng ta có thể chống cự được QQ

Nghe này ^^(
Không buồn mà cũng chán :V
Vui mà cũng khóc :(
chưa chết thì muốn sống
Sống được thì đòi chết
Sống vui thì cười và sống buồn thì cười như Lão Hạc :(

Ko liên quan dẹp 
Thế thì còn vui :)