Quyết định nghỉ việc cũng đáng sợ thật, vẫn ở nhà , không thu nhập có những áp lực cho bản thân mình. Mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, sống 4 năm đại học vật vờ học cho xong. Bây giờ không muốn vật vờ nữa , kế hoạch là phải thi  xong tiếng anh để đi làm công việc tốt hơn, muốn dừng lại một chút để định hướng tương lai cho tốt. 24 các bạn mình đã ổn định công việc , mình ko muốn đi làm kế toán với công việc lặp đi lặp lại; mình đã từ bỏ phòng công chứng nơi tạo nên con người năng động với nhiều mối quan hệ như ngày hôm nay. 
Hôm nay lại ngồi nói chuyện với chú vẫn chủ đề cũ không làm kế toán thì làm gì , bỏ công ra học 4 năm ko phát triển nó thì làm gì. Để làm đi làm với tâm trạng ì ạch lỳ ra ; rồi lại bỏ . 
Tháng ngày này áp lực khủng khiếp lao đầu vào học tiếng anh; chưa bao giờ mình làm nhiểu việc cho bản thân mình như thế này để cứu chữa 6 tháng kinh khủng kia ; lấy lại vóc dáng ; học tiếng anh và biết thêm vào người bạn mới .