Cuối thế kỷ 20, bùng nổ dân số đe dọa đến cân bằng hệ sinh thái của hành tinh tên là Trái Đất.
Trái Đất tạo ra AIDS, bắt toàn nhân loại phải sử dụng bao cao su. Dù bao cao su là một phát minh cổ xưa nhưng đến AIDS thì nó mới thành vật dụng phổ biến trên toàn cầu.
Đầu thế kỷ 21, công nghiệp nặng, sự tăng trưởng điên cuồng của các phương tiện cá nhân dùng nhiên liệu hóa thạch khiến tầng Ozone bị phá hoại nặng nề.
Trái Đất tạo ra (hoặc gián tiếp thông qua tác động đến sự sân si của con người) Covid-19, để loài người giảm bớt hoạt động phát thải và Trái Đất có cơ hội tự cứu lấy mình.
Trái Đất vẫn còn tử tế, khi cho rằng bản thân và loài người vẫn còn cộng sinh được. Vậy nên Covid mới chưa giết hết nhân loại.
Nếu đến lúc nào đó Trái Đất không chịu nổi con người nữa?