[ Vạn đồng nhất thể ]
Tại sao trong âm lại có dương , tại sao trong dương lại có âm , tại sao cuộc sống này lại có lúc thịnh lúc suy , tại sao trong đen lại có may , tại sao trong may lại có đen , tại sao cái này tác động đến cái kia theo cách như thế nào ? Tại sao lại có luân hồi ?
Không biết ai đó trong chúng ta từng tự hỏi tại sao làm việc " ác ' ( theo định nghĩa của loài người ) thì sẽ bị trừng phạt còn làm việc " tốt " thì sẽ được tương thưởng , thế nào là tốt , thế nào là xấu , tại sao hệ giá trị tốt xấu dù cho có qua nhiều thời kì thăng trầm phát triển của lịch sự con người vẫn không thay đổi dù cho không thời gian thay đổi
Dạo gần đây không biết mọi người có để ý không , mình thấy không gian và thời gian bắt đầu thu hẹp dần khi mình mở mang tâm trí , dường như không thời gian không dựa vào việc trái đất xoay quanh mặt trời mà dựa vào cảm nhận của bản thân , nếu không có mặt trời , năng lượng tụt tự bản thân nghỉ ngơi => Không thời gian không còn quan trọng .
Hình 1
Hình 1
Hình 2
Hình 2
Nếu nhìn âm và dương theo một tư duy hình học không gian như hình 1 và 2 sẽ thấy về bản chất hình âm dương là một mặt cắt mà tại thời điểm đó không thời gian được xác định một cách chính xác dể có thể lấy được các hệ trục mặt của cầu tại thời điểm đó , nếu áp dụng bản đồ sao và tử vi vào trong hình cầu này , coi như thời khắc sinh ra là thời khắc âm chuyển sang dương bắt đầu tính đi , sẽ tính được chính xác vị trí của các sao ảnh hưởng đến ngày đó mà từ đó tính ra được những chuyện có thể xảy đến trong ngày đối với bản thân mà từ đó tìm cách phòng tránh hợp lý .
Cũng từ hình âm dương 3D bên tay phải , có thể thấy âm và dương tuy hai nhưng là một đều là một tâm chỉ khác ở 2 chiều khác nhau mà thôi , vì vậy vốn dĩ trong cuộc sống này không có tốt hay là xấu , đẹp hay không đẹp , đó đèu là do cảm quan đánh giá của con người tạo nên , không có ý nghĩa thực chất , mà đó là sự trải nghiệm của con người , ở thời đại này , với những thước đo này , con người cho vậy là đẹp , ở thời đại khác với thước đo khác thế khác mới là đẹp , không phải là do kiến thức hay cảm quan và chính vì muốn dễ phân biệt nên phân ra hai thứ nhưng " người khôn ăn nói nửa vời " để làm " kẻ dại " thời đại này nửa ngờ nửa lo . Thành ra cứ phân định bên nào hơn bên nào mới sinh ra xung đột mà tạo ra các biến dị bản . Còn nếu không có xung đột , thân tâm trí nhất quán làm một , đều quy đồng nhất thể , vạn đồng nhất thể , tốt hay xấu , đẹp hay không đẹp , trai hay gái đều là một , đều là linh hồn , cảm nhận cuộc sống này bằng cả phần hồn từng giây từng phút từng nhịp thở sẽ nhận ra chánh giác ngộ .