Tuyết rơi thật nhiều
Quá đỗi chân thật
Tuyết rơi có thể chôn vùi nỗi đau trong lòng anh ?

Đêm khuya yên tĩnh
Có lẽ đó là tình yêu ?
Lặng thầm chiếm đóng trái tim tôi
Yêu em , luôn muốn được bên em mọi lúc

Âm nhạc an tĩnh
Hay đó chính là tình yêu ?
Từng bước , từng chút tiến sâu vào trái tim tôi
Yêu em , anh yêu đánh mất bản thân mình

Yêu nhiều đến thế , yêu thật lòng đến vậy
Cũng chỉ có thể nghe em nói câu không thể
Thượng Hải 10 năm không có tuyết rơi
Nay bỗng ngập trời
Cũng chính là giờ phút em nói câu buông tay

Tuyết rơi thật nhiều
Quá đỗi chân thật
Tuyết rơi có thể chôn vùi nỗi đau trong lòng anh ?
Anh không bận tâm vết thương liệu có thành sẹo
Chỉ là quan tâm người nào sẽ ở bên cạnh em

Âm nhạc an tĩnh
Hay đó chính là tình yêu ?
Từng bước , từng chút tiến sâu vào trái tim tôi
Yêu em , anh yêu đánh mất bản thân mình

Yêu nhiều đến thế , yêu thật lòng đến vậy
Cũng chỉ có thể nghe em nói câu không thể
Thượng Hải 10 năm không có tuyết rơi
Nay bỗng ngập trời
Cũng chính là giờ phút em nói câu buông tay

Tuyết rơi thật nhiều
Quá đỗi chân thật
Tuyết rơi có thể chôn vùi nỗi đau trong lòng anh ?
Anh không bận tâm vết thương liệu có thành sẹo
Chỉ là quan tâm người nào sẽ ở bên cạnh em

Yêu nhiều đến thế , yêu thật lòng đến vậy
Cũng chỉ có thể nghe em nói câu không thể
Thượng Hải 10 năm không có tuyết rơi
Nay bỗng ngập trời
Cũng chính là giờ phút em nói câu buông tay

Tuyết rơi thật nhiều
Quá đỗi chân thật
Tuyết rơi có thể chôn vùi nỗi đau trong lòng anh ?
Anh không bận tâm vết thương liệu có thành sẹo
Chỉ là quan tâm người nào sẽ ở bên cạnh em
Yêu em sâu đậm , chân thật hơn bất cứ ai
Nhưng cuối tôi cũng chỉ còn một mình đơn độc
Gió tuyết cũng không thể cuốn khô nước mắt anh
Dù thế nào , em cũng là người mà anh yêu nhất
Dù thế nào , Tôi cũng là người mà cô ấy yêu nhất