Ngồi cạnh cô, anh chợt hỏi

Tết này em có về không?

Không, cô cũng chẳng muốn về..Mỗi lần ba say sỉn, ba hay quát tháo rồi đánh mẹ, đôi khi cô can ngăn rồi cũng bị đánh theo

Anh im lặng nhìn cô, xương quai xanh cô hôm nay sâu hơn mọi ngày..như đựng được cả thế giới

Cô gầy quá

Anh thương cô nhiều, cô hiểu được bao nhiêu..