Tổng hợp các nguồn tự học tiếng Trung hữu ích cho bạn :)

I. KHÓA HỌC

1. Foreign Service Institute Chinese
http://www.fsi-language-courses.net/fsi-standard-chinese-a-modular-approach/?DaoLocPhuc_CoongCu

2. Chinese for Beginners from Peking University
http://www.fsi-language-courses.net/fsi-standard-chinese-a-modular-approach/?DaoLocPhuc_CoongCu

3. Giáo trình Hán Ngữ bộ 6 quyển: https://drive.google.com/drive/folders/1heObdY-c0nM3_9J9IZAhouZGNNrXimvg

II. APPS

1. Từ điển Pleco (Anh Trung Trung Anh)
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/pleco-chinese-dictionary/id341922306?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pleco.chinesesystem
Từ điển được các bạn biết tiếng Anh và các biết nước ngoài tin dùng

2. Từ điển Tiếng Trung (Việt Trung Trung Việt)
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thonvy.trungviet

3. Hello Chinese
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/hellochinese-learn-chinese/id1001507516?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hellochinese 
Tự học rất tốt, dạy từ phát âm cho đến các ngữ pháp, từ vựng.

4. ChineseSkill - Learn Chinese
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/chineseskill-learn-chinese/id777111034?mt=8

5. Learn Mandarin Chinese 5,000 Words - FlashCards & Games
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/learn-mandarin-chinese-5-000-words-flashcards-games/id1067190550?mt=8

6. Hanping Chinese Dictionary Lite 汉英词典
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embermitre.hanping.app.lite

7. Pleco Chinese Dictionary
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pleco.chinesesystem

8. Chineasy Cards
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/chineasy-cards/id1318941705?ls=1&mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chineasy.cards

III. LUYỆN VIẾT, TỪ VỰNG

1. Remembr: https://remembr.it/

2. Skritter: https://skritter.com/

IV. LUYỆN NÓI, GIAO TIẾP

1. Italki: https://www.italki.com/home

2. eChineseLearning: http://www.echineselearning.com/

3. HelloTalk: https://www.hellotalk.com/

4. Duolingo https://vi.duolingo.com/course/zh/en/H%E1%BB%8Dc-Ti%E1%BA%BFng%20Trung%20Qu%E1%BB%91c-tr%E1%BB%B1c-tuy%E1%BA%BFn

V. LUYỆN THI HSK

1. Global Exam: https://global-exam.com/en/exam/hsk

2. The Chairman’s Bao: https://www.thechairmansbao.com/

VII. YOUTUBE

1. Học Tiếng Trung Cầm Xu
: https://www.youtube.com/watch?v=EVnxU8WkNSA&list=PLi6zA1n7_EnqD8R5Yq-RqHCTwtj6Ijq69

2. Learn Chinese with ChineseClass101.com
https://www.youtube.com/channel/UCJhnlRY-oKpanPGSvL8Ml8Q

3. Learn Chinese with Yi Zhao
https://www.youtube.com/channel/UCPS5lOyQ2HfaYgapBV22H0A

4. Dani Wang: https://www.youtube.com/user/GraspChineseOnline

5. ChineseFor.Us - Learn Mandarin Chinese Online: https://www.youtube.com/channel/UCgCrOLcWvSFl5K2ld0nKS7w

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung!

By Đào Lộc Phúc - Group Coong Cụ ST