Kết quả hình ảnh cho learning German

I. KHÓA HỌC

1. Viện GOETHE: Cung cấp bài học dành cho mọi trình độ
https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm

2. Deutsche Welle: cung cấp bài học dành cho mọi trình độ, nội dung rất đa dạng. Tương thích với các thiết bị di động.
http://www.dw.com/en/learn-german/s-2469

3. German: https://german.net/

4. Deutsch-Lernen: https://www.deutsch-lernen.com/learn-german-online/beginners/summary.php

5. German.tolearnfree: https://german.tolearnfree.com/german-placement-tests.php

6. Smarter German: https://smartergerman.com/

II. APPS

1. Deutsch Vokabeltrainer
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.goethe.vokabelTrainer&feature=search_result&hl=de
iOS: https://itunes.apple.com/de/app/deutsch-vokabeltrainer/id556856424?mt=8

2. Babbel – Learn German
iOS:https://itunes.apple.com/us/app/babbel-learn-german/id477151877?mt=8

3. Learn German Beginners
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/learn-german-beginners/id1190345582?mt=8

4. Learn German: Language Course
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/learn-german-language-course/id883116399?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atistudios.italk.de

5. Learn to speak German
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/busuu-learn-to-speak-german/id379972533?mt=8

6. Lern Deutsch
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.goethe.lerndeutsch&hl=de

7. Learn German for Beginners
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.german.zeemish

8. Learn German Phrasebook
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codegent.apps.learn.german

9. 6000 Wörter - Deutsche Sprache Lernen - Kostenlos
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funeasylearn.german
iOS: https://itunes.apple.com/de/app/6000-w%C3%B6rter-deutsche-sprache-lernen-kostenlos/id923292767?mt=8

*HỌC QUA TRÒ CHƠI
1. Lernabenteuer Deutsch – Das Geheimnis der Himmelsscheibe
iOS: https://itunes.apple.com/de/app/lernabenteuer-deutsch-das/id480129579?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.goethe.lernabenteuer&hl=de

2. Lernabenteuer Deutsch - Ein rätselhafter Auftrag (phù hợp với các bạn đạt từ B1 trở lên)
https://itunes.apple.com/de/app/id651590533?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.goethe.lernabenteuer2

*PODCAST
1. Learn German Vocabulary: iOS: https://itunes.apple.com/us/podcast/learn-german-vocabulary/id329204245?mt=2

2. Learn German by Podcast: iOS: https://itunes.apple.com/us/podcast/learn-german-by-podcast/id439843599?mt=2

3. Learn German Vocabulary
iOS: https://itunes.apple.com/us/podcast/learn-german-vocabulary/id329204245?mt=2

III. YOUTUBE

1. Get Germanized: https://www.youtube.com/user/MeisterLehnsherr

2. Learn German: https://www.youtube.com/channel/UCaeT58uDMlPpBlwAYaxN0LA

3. Easy German
https://www.youtube.com/channel/UCbxb2fqe9oNgglAoYqsYOtQ

4. Learn German with GermanPod101.com
https://www.youtube.com/user/germanpod101

5. Learn German with Jenny.
https://www.youtube.com/channel/UClBrbJXNh2sFxOuvH4o5H9g

6. Learn German with Anja: https://www.youtube.com/channel/UCZwegPHTG4gvnR0WLzaq5OQ

7. Die Merkhilfe: https://www.youtube.com/channel/UC_cCcxd8yUwIu1-rt5dpBdw?app=desktop

8. Galileo: https://www.youtube.com/user/GalileoOffiziell?app=desktop

9. Tomatolix: https://www.youtube.com/user/tomatolix?app=desktop

IV. Các website hữu ích khác

1. Deutsch: https://deutsch.lingolia.com/en/

2. GERMAN FOR ALL DEUTSCH FÜR ALLE:
https://www.howily.info/

3. BBC: http://www.bbc.co.uk/languages/german/

4. Babbel: https://lp.babbel.com/d/QAE_index.html?bsc=sok-engdeu&btp=default&l2=DEU

5. Deutsch: https://deutsch.info/fr

6. Duolingo: https://www.duolingo.com/course/de/en/Learn-German-Online

By Đào Lộc Phúc - Group Coong Cụ ST
Nguồn: Youth Opportunities - Cơ hội đi ra thế giới dành cho người trẻ