Tôi là người không biết viết. Sáng nay tôi lập spiderum này là để tập viết vì tôi thấy cứ tình trạng không viết ra những thứ hỗn loạn trong đầu mình thì mọi thứ sẽ càng tồi tệ, có thể trong việc viết cũng giúp tôi dễ diễn đạt lên những suy nghĩ của mình trong lúc nói. Một lý do nữa là tôi cũng muốn lan truyền mấy cảm hứng nhỏ trong tôi là âm nhạc và sách.

Hi vọng không khiến các bạn có những phút chán ngắt khi lướt qua cái mạng nhện này.

#classicFM