Đêm rồi, xung quanh chắc ai cũng cuộn mình ngủ khò trong cái lạnh này......
Tại sao con người lại đi ngủ nhờ?
Chắc có lẽ là do tiến hóa, thay vì chọn lối sống ban đêm con người ta lại chọn sống ban ngày? hay là vì ngủ giúp con người nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng, bla bla ...không ngủ là xác định đi bán muối ?
Hay có khi là...........
áp lực đám đông? là cái kiểu phải thuận theo số đông, đúng không?
có ai đó đã bảo là: "Ban đêm tối lắm khó mà làm việc, nên là đi ngủ luôn cho rồi!! " . Thế rồi, có người khác sẽ tán đồng nói:" Tôi cũng thế , tôi cũng thế!" lại một người khác và lại một người khác, ..... và lại một người khác.
Mọi người ai cũng đi ngủ như thế, nên là thức một mình sẽ là cô đơn lắm. Nên rồi mọi người cùng nhau đi ngủ.......
Ảnh bởi
Biel Morro
trên
Unsplash