Từ bao giờ
Tiền mua được cả anh lẫn em thế?
Ngày em đi anh bán mình
Nếu được thanh toán anh bằng ngoại tệ
Người ta sống bằng lương tháng
Anh tồn tại bởi lương duyên
Lấy tiền duyên đánh đổi thù hận
Và nếu như tiền là sinh mệnh
Để anh đốt quách đi cho rồi
Đó ông trời nào đâu có đôi
Sao vây trăng thành công cốc rồi
...
Anh không buồn
Nhưng biết lấy gì làm vui thú
Vả lại nụ cười nguội lạnh
Nơi ánh mắt ủ rũ
Thì
Sao con tim cứ ngáp ngủ?
(17.11.2020)
Dar.White.Kiss