mọi người có thể cho e xin vài địa điểm quan cafe phù hợp để học ở quanh khu vực hoàn kiếm được không ạ