"Em" chẳng phải tiên tử
Em chẳng là nhà thơ
Phút ban đầu khó xử
Ta phải lòng ngu ngơ
"Em" chẳng phải cô gái
Được như em đợi mong
"Em" cứ là dòng sông
Cứ êm đềm chảy miết
Cõi lòng em tha thiết
Quyện nỗi nhớ gửi mây
Gửi về "em" đắm say
Nơi khung trời cửa ngỏ
Ánh đèn lòng không tỏ
Không sáng vàng hay xanh
Không biết cũng không rõ
Ta là em hay anh
Ta ước gì "em" biết
Những khoảng trời trong xanh
Như ngọc quý tinh khiết
"Em" tên là Thúy Anh.

Gửi một người mà tôi vừa gặp, vừa quen, vừa cảm nắng, và cũng vừa biết tin em đã có người yêu ((: