Anh nằm đây giữa trời và đất
Trong khoãng trống, không trống không
Anh nhắn dài, nói em lời thân thiết
2000 chữ và...
Em nhắn lại, em có người em thích
Dù thật tệ, nhưng vẫn hơn là im lặng.
Anh xin lỗi, xin lỗi vì ít lời
Anh xin lỗi, vì thiếu vắng những lời đùa vui
Không biết nói gì, cũng không thể thoát trong im lặng
Để rồi: im lặng.
Anh xin lỗi, chắc tại em không đủ.