Để em từ chối nhẹ nhàng thôi
Tình cảm đôi ta đã hết rồi
Thì mình buông đôi tay anh nhé
Đôi mình về... mỗi đứa một nơi.
Ừ thì em cứ để mặc tôi
Đứng ở nơi đây thế đủ rồi.
Trên đoạn đường đời muôn vàn lối
Nỗi nhớ mang theo chẳng phai phôi.