Thời đại drama
Hít lấy hít để
Người kêu kẻ chối
Nghiệp bay loạn xạ
Tay to mặt lớn
Đầu chuột đuôi heo
Chém chém chém chém
Nghiệp bay tung tứ
Ừ thì cho qua
Lỗi nào tha thứ
Người đời không hận
Người làm biết chừa
Đời mà bao lâu
Thừa đâu thời gian
Quay đầu vào bờ
Còn ngẩng đầu cao
Để nhìn cuộc đời
Để hành việc thiện
Bạn ơi bạn à
Đừng nặng nề quá
Tại vì thời này
Là thời drama
Con người bóc phốt
Với nhau chuyện thường
Để mà tiến bộ
Lấy công chuộc tội
Đời còn đẹp lắm
Bạn à bạn ơi
Đừng nặng nề quá
Chuyện nào cũng qua
Tiếng vang còn lại
Thôi mà đừng lo
Cứ lo hành thiện
Tiếng thơm còn lại
Ai nhớ gì đâu
Ngày xưa tháng cũ
Bạn lỡ lầm lỗi
Ai mà chẳng thế
Cứ nhìn về trước
Ngày mai ngày mai
Rồi sẽ tốt hơn
Bạn cứ hành thiện
Còn lại ra sao
Dòng đời tấp nập
Dòng đời vô thường
Người đi kẻ đến
Sẽ tới một lúc
Rồi chẳng còn ai
Bạn sẽ nhớ nhung
Bạn sẽ nhìn lại
Tất cả giờ đây
Chỉ còn hoài niệm
Nhắc lại đều cười
Một thời nông nỗi
Ai nấy vỗ vai
Ai nấy cụng ly
Đau đáu làm chi
Những chuyện thường tình
Nhớ lấy bạn nhé
Nặng nề làm chi
Nắm tay nhau đi
Đời còn đẹp lắm...