snatti89
làm tiền đã có người lo làm thơ chỉ sợ kẻ điên mới làm làm tiên ai chẳng muốn làm làm người chỉ sợ muốn làm kẻ điên làm gì ai mặc ngươi làm làm ai mới được mặc mình là ai ? làm hoài làm tới làm xuôi ai làm, ai mặc ai nhịn, ai ăn ? khốn đời lắm kẻ tỉnh điên để kẻ điên tỉnh khổ hoài không yên...