Night shower - r/Art
Night shower - r/Art
Đồng hồ tích tắc Trái tim khúc mắc Đêm muộn Vỡ tan
Ghép từng mảnh linh hồn Mong thế gian dừng lại Dòng đời ngừng đọng mãi Để sửa chữa lầm sai
Cơn điên tan đi nào Mong rằng rồi như thế
Đừng để họ chứng kiến Ta hoang dại ra sao
Đừng phô bày khuyết điểm Hãy hoàn hảo Bình thường
Đừng để chúng thoát ra Sự sắc nhọn giận dữ Cơn đau ta ghìm giữ Điều khóa kín tâm can
Quá khó để CAN TRƯỜNG Nơi làn ranh mép vực Của điên loạn thường trực Và đón ánh bình minh
Bản gốc:

Late Night Thoughts - u/ka-co (Reddit r/OCpoetry)

Ticking clocks Muddled hearts Late nights Broken parts
I put myself together piece by piece Hoping the world will pause And life will not move on As I fix my faults
Let the madness fade Hopefully, it will stay that way
Don’t let them see How fucked up I can be
Show no crack or holes Be perfect Be normal
Try not to lose it all To the razors and rage To the pain I hide To the things locked inside
How it is so hard to be BRAVE To live on the edge Of insanity And meet the new day