The Scholars, Gabriel Ritter von Max, 1910
The Scholars, Gabriel Ritter von Max, 1910
Suy nghĩ thường nhật của ta nào phải thơ ca Nếu màu vung vãi khắp sàn nhà liệu sàn nhà có trở thành bức họa? Tất cả suy nghĩ của ta Chỉ thế tràn ra Hỗn loạn khắp chốn, tốn sức dọn thôi Suy nghĩ thường nhật của ta nào phải thơ ca Ta cáu gắt tự thân Nghệ thuật không chảy ra từng phút Ta không suy tưởng chút cao xa Suy tư ta chỉ như màu nước Mọi màu sắc con người tưởng tượng được Rồi ù ù vội bước trong tâm trí Lẫn lộn và nhuốc nhơ Chẳng đáng gọi là thơ Suy nghĩ thường nhật của ta nào phải thơ ca Nhưng có thể Một ngày có thể Một suy tư hóa kiệt tác một ngày
Bản gốc:

MY EVERY THOUGHT IS NOT A POEM - U/EQUIVALENTESTIMATE64 (R/OCPOETRY)

My every random thought is not a poem If paint spills across the floor does that floor become a painting? That is all my thought are A mere spill A mess to be cleaned up My every random thought is not a poem I scold myself I’m not creating art every minute I’m not thinking in some special way My thoughts are all paints Every imaginable color But when they get swished around in my head They mix and turn to muck Not worth putting on paper My every random though is not a poem But maybe Maybe someday One of them will be a masterpeice