Gửi vũ trụ bao la,
Xin hãy ban cho con, một chiếc ny IT
Nếu IT ít nói, con sẽ nói thay phần của ảnh
Nếu anh ấy chọn game, thay vì chọn con vào giờ rảnh
Con sẽ không càm ràm, chúc ảnh sớm "leo rank"

Xin hãy cho con một chiếc ny IT
Để sớm hôm laptop lên cơn xàm con có người cài win hộ
Để khi máy đứng hình con không phải lục tung friendlist
Cố tìm kiếm một IT đang ở nơi mô

Con cần một IT để cài những phần mềm 
Thực sự giúp con dễ dàng hơn trong công việc
Khi cần thiết kế trò chơi hay làm video clip
IT sẽ không hề gì, xắn áo làm thật nhanh

Con cần IT những đêm trăng thanh
Dẫu ảnh ở nhà vẫn sẽ teamviewer tác chiến
Chúng con sẽ cùng teamwork ứng biến
Ảnh sửa máy, con sẽ ôm đàn ngồi hát động viên 

Xin vũ trụ, ông bụt, bà tiên
Hãy cho con một ny IT như con hằng ước nguyện
Con hứa sẽ là một cô ny hiểu chuyện
Cai trà sữa, và sẽ tập tành gọt thơm
Con hứa sẽ tập nấu cơm
Bằng nồi cơm điện
Con hứa sẽ tập luyện
Để làm ny của IT.