Jean Lecomte du Nouÿ,&nbsp;<i>A Eunuch’s Dream</i>, 1874
Jean Lecomte du Nouÿ, A Eunuch’s Dream, 1874
Có một khung cửa sổ trôi giữa cơn ngủ say nơi đèn bạc lấp láy qua một bức rèm châu; nơi tấm màn ngăn cách giữa thực tại - cơn mơ chỉ như sợi vải mờ.
Nơi tiếng cú rúc đêm cũng mềm như cánh trắng thiên thần khẽ vút bay; nơi động chạm thể xác lạc giữa những áng mây mơn man bờ vai gầy.
Xin tình yêu tìm đến, chính giữa cơn ngủ say Ta cuộn tròn nguyện ước trong những dải trăng màu…
Vẫn còn đang ngất ngưởng cơn say ngày hôm qua vẫn chưa bị hoen ố ngày mai đã dần về.
Bản gốc:
There’s a window in between sleep where silver light spills through a gap in the curtains; where the veil dividing reality from dreams is silk-thin.
Where the trilling of a nightjar can be mistaken for the sound of an angel’s wings; or the touch of another is easily akin to cloud caressing skin.
Come find me, love, in between sleep. We’ll roll together over moon-drenched sheets…
Still drunk off yesterday; not yet tainted by tomorrow.