Poster sale cho một cửa hàng nội thất. 
Những poster nhảm nhí này được làm để thử nghiệm các ý tưởng mới. 
Những điều cố gắng đạt được trong những poster này:
- List sản phẩm rõ ràng, dễ nhìn.
- Tuỳ trường hợp mà tên cửa hàng có thể không có. Ví dụ như đặt trước cổng thì không cần đề tên cửa hàng.
- Màu sắc tối thiểu, nét, rõ ràng.
- Sử dụng hệ thống lưới để mang đến trật tự cho thiết kế.
- Font chữ đơn giản, tương phản giữa tên cửa hàng và nội dung sale.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11