Thiên chúa, Đức chúa trời hay thượng đế là một cái gì đó được cho là đã tạo ra vũ trụ này, để vũ trụ này vận hành theo quy tắc có sẵn từ trước, (trước bigbang). Hay là người đã sắp xếp số phận của mọi thứ diễn ra trong vũ trụ, hoặc chỉ là để cho nó vận hành một cách ngẫu nhiên. Chúa có thể là một ông râu xồm mặc áo trắng ngồi đâu đó ngoài vũ trụ theo như trí tưởng tượng của một vài tôn giáo, hay là một ông mặc long bào ngồi trên ngai vàng cùng những cô tiên nữ phục vụ, hay chỉ là một thực thể vô hình, hoặc cũng có thể là một đội ngũ "chúa" vận hành một cỗ máy tạo nên vũ trụ này. Tóm lại là một cái thứ gì đó không tài nào biết được, hoặc cũng có thể vũ trụ này ra đời một cách ngẫu nhiên mà chẳng cần nguyên nhân nào đứng trước đó nữa cả, theo quan điểm của vô thần.

Mà chính trong các tôn giáo có đức tin về chúa trời cũng tự chống đối lẫn nhau, do họ không có cùng quan điểm với nhau về chúa, đâm ra cãi nhau, đâm chém lẫn nhau. Thằng thì bảo "chúa tồn tại xung quanh chúng ta, theo dõi chúng ta lúc ăn, lúc ỉa, lúc chịch nhau". "thằng lại bảo chúa ngồi tít trên trời kia kìa". Thẳng thì bảo "chúa phù hộ mày nếu mày làm thế này", thằng lại nói "chúa phù hộ mày nếu mày làm thế nọ".

Ông Giê Su bị đóng đinh cũng là hệ quả của việc bất đồng quan điểm tôn giáo này, ông ấy không bị đóng đinh bởi những kẻ vô thần, mà bị đóng đinh bởi những người có quan điểm khác về chúa. "á à, mày là vua của dân Do Thái à, mày là con của thiên chúa à, tao treo mày lên nè, để xem thiên chúa có cứu mày không".

Vô thần thì auto chống tôn giáo, éo cần biết tụi bây tin chúa theo kiểu nào, tao anti hết.

Còn bất khả tri thì méo thèm quan tâm tuyên bố của chúng bay thằng nào đúng, thằng nào sai, căn bản là tao éo tài nào kiểm chứng được nên xin phép ngừng tuyên bố, không đặt sự thừa nhận vào bất kì tuyên bố nào mà không có cơ sở cả. Nó vô nghĩa.