Người lại nói: "Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. [Lu-ca 13 : 20]

Thiên Đàng

Thiên Đàng! Chắc có vài bạn tặc lưỡi cho rằng đó là niềm tin viển vông và phi thực tế. Đa phần chúng ta sống trong thế giới thực tại là Trái Đất và thật khó để mọi người tin rằng có một thực thể Thiên Đàng vận hành song song với thế giới hiện tại.
Thực tế thì thế giới hiện tại của chúng ta đều pha trộn giữa thực và ảo, và được vận hành bằng cơ chế: lời hứa đưa ra trước và niềm tin theo sau. Chẳng hạn, một sinh viên đại học A mới ra trường tìm kiếm việc làm. Anh A tìm đến công ty B để xin việc. Hai bên trao đổi, thương lượng và đặt bút ký hợp đồng. Hợp đồng là việc xác nhận lời hứa của 2 bên. Anh A hứa sẽ làm việc chăm chỉ và cống hiến hết sức mình. Công ty B hứa sẽ trả lương đủ và tạo điều kiện để anh A có cơ hội thăng tiến. Trong quá trình làm việc 2 bên tin tưởng lẫn nhau và niềm tin đó được vững mạnh dần nhờ vào năng lực làm việc của anh A và việc tuân thủ hợp đồng của công ty B. Lúc ký kết hợp đồng mọi thứ đều là ảo vì đó chỉ là lời hứa. Qua việc chứng minh bằng hành động của 2 bên thì lời hứa đó mới trở thành sự thật.
Hay một ví dụ đơn giản. Anh C và chị D sau một thời gian “cò cưa” đã tiến đến hôn nhân. Anh C hứa sẽ chăm sóc và cung cấp cuộc sống đủ đầy cho chị D. Chị D hứa sẽ trở thành người vợ ngoan hiền và đảm đang. Khi đám cưới tiến hành rồi thì đó là sự thật. Nhưng cuộc sống gia đình mai sau là chặng đường rất dài, nhiều thử thách, cám dỗ và đôi bên phải có sự tin tưởng nhất trí lẫn nhau mới có thể giữ vững hạnh phúc gia đình. Khi 2 bên giữ trọn lời hứa cho đến phút cuối cùng của cuộc đời thì đó quả là niềm hạnh phúc thực sự!
Hai ví dụ trên để cho thấy rằng trong thế giới chúng ta đang sống là sự pha trộn giữa thực và ảo, giữa muôn vàn lời hứa và muôn vàn niềm tin. Và đều được chứng minh qua hành động!
Lời hứa và niềm tin

Thiên Đàng hay Nước Thiên Chúa là gia nghiệp vĩnh cửu và là lời hứa của Đức Chúa Trời với những con người tin và thực thi theo Thánh Ý Ngài. Và để làm chứng cho Giao Ước (Covenant) vĩnh cửu này với nhân loại, Đức Chúa Trời đã cho đổ máu Người Con Một Duy Nhất của Ngài là Chúa Jesus Christ trên cây thánh giá. Như thư gửi tín hữu Híp-ri chương 9 : 16,17 có chép rằng: “Ở đâu có chúc thư, thì cần phải chứng minh rằng người làm chúc thư đã chết. Thật vậy, chúc thư chỉ có giá trị khi người làm chúc thư đã chết, bởi vì chúc thư không bao giờ có hiệu lực bao lâu người làm chúc thư còn sống.”

Đúng ra, ai phạm tội thì chính người ấy đáng bị phạt, mà phạm đến Đức Chúa Trời thì chỉ có hình phạt chết mới xứng đáng. Nhưng Đức Chúa Trời nhân lành không muốn con người phải chết: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống” (Ed 18,23). Luật công bằng đòi hỏi tội phải đền; nên để con người còn được sống mà ăn năn hối cải, Đức Chúa Trời chấp nhận cho con người được lấy chiên đền mạng. Như vậy chiên bị sát tế là để chết thay cho con người lẽ ra phải chết vì tội lỗi mình.

Trước đây theo Giao Ước Cũ, tại đền thờ, các tư tế Do Thái đều sát tế mỗi ngày hai con chiên làm của lễ toàn thiêu: sáng sớm một con, chập tối một con, để dâng lên Thiên Chúa làm của lễ đền tội cho dân (Xh 29,38-46). Theo Giao Ước Mới của Đức Chúa Trời để cứu chuộc toàn thể nhân loại, Đức Giêsu phải bị giết chết để đền tội thay cho con người, tương tự như những con chiên bị sát tế trong đền thờ để chết thay cho người tội lỗi. Thánh Gio – an đã thấy trước số phận tương lai của Đức Giêsu như thế nên giới thiệu cho mọi người: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian”. Đức Giêsu đã trở thành chiên hy sinh: “Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta” (1 Cr 5,7). Sách Khải Huyền cũng dùng đến 27 lần từ “Con Chiên” để chỉ về Đức Giêsu, thánh Gio – an còn xác quyết: Đức Kitô đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta.

Chúa Jesus là Chiên Thiên Chúa

Triều đại Đức Chúa Trời đang ở giữa chúng ta

Có một quan niệm hết sức sai lầm rằng cho rằng là những người Ki-tô hữu sống xa rời thực tại, viển vông và ảo tưởng, chỉ hướng về Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời hứa ban nếu thực hiện theo 10 điều răn. Thêm vào đó, dưới cách nhìn những người thiên hướng chủ động, việc cầu nguyện với Đức Chúa Trời mang hình thức của việc xin xỏ để vào Thiên Đàng, và những người Ki-tô hữu là lười nhác! Thực tế hoàn toàn không phải như vậy!
Thứ nhất, theo tin mừng theo thánh Mát-thêu chương 7 : 21, Chúa Jesus đã răn bảo rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” Thứ hai, theo tin mừng thánh Lu – ca 17 : 20,21 có chép: “Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: "Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: "Ở đây này! hay "Ở kia kìa! , vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”
Chúng ta đã biết về việc khi chết linh hồn chúng ta hoặc lên Thiên Đàng hoặc xuống Hỏa Ngục. Nhưng việc Triều Đại Đức Chúa Trời đang ở giữa chúng ta có thể khá khó hiểu, đặc biệt với người ngoại đạo. Các bạn hãy tham khảo video để biết về cơ chế làm sao điều này được vận hành.


Tinh thần của Giao Ước Mới là việc Thiên Đàng và Trái Đất sẽ hợp nhất nên một qua Chúa Jesus Christ. Quá trình hợp nhất này sẽ tiếp tục cho đến ngày Chúa Jesus tái lâm, ngày Ngài ban thưởng Thiên Đàng và sự sống đời đời cho những ai tin và làm theo lời Ngài răn bảo, và tống khứ những người cứng lòng không tin và chiều theo sự cám dỗ của ma quỷ Satan vào Hỏa Ngục muôn đời.
DỤ NGÔN CỎ LÙNG [MÁT – THÊU 13 : 24,30]
Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? " Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó! " Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? " Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."
GIẢI NGHĨA DỤ NGÔN CỎ LÙNG [MATTHEW 13 : 36,43]
Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe." Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.
Nhưng Chúa Jesus tiên báo rằng vào Ngày của Con Người, nhân loại sẽ loại bỏ Ngài để sống trong đời sống vô luân, ô uế, chiều theo dục vọng của xác thịt. Thư của Thánh Giu – đa đoạn 18, 19 có chép: "Vào thời cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, sống theo những dục vọng vô luân của mình." Họ là những kẻ gây chia rẽ, sống theo tính tự nhiên, không có Thần Khí.
NGÀY CỦA CON NGƯỜI [LU - CA 17 : 22,37]
Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: "Người ở kia kìa! hay "Người ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.
"Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.
"Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại." Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ở đâu vậy? " Người nói với các ông: "Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.
Kinh Thánh mặc khải rằng để mê hoặc thế gian trong những ngày sau cùng, Satan sẽ cho đứa con của mình, tên Phản Ki – tô xuất hiện để cám dỗ và dẫn đưa nhân loại xuống Hỏa Ngục muôn đời. Theo sứ điệp Chúa Jesus Christ ban cho tiên tri Maria Divine Mercy thì tên phản Ki – tô đến từ phương Đông, không đến từ Phương Tây, và sẽ được người dân cả Phương Đông và Phương Tây thậm chí là khắp nơi trên thế giới yêu mến, kính trọng và tôn thờ.
[TRÍCH SỨ ĐIỆP THIÊN CHÚA CHA BAN CHO TIÊN TRI MARIA DIVINE MERCY NGÀY 07.08.2013]
Tên Phản Kitô giờ đây đã sẵn sàng xuất hiện và đây là kế hoạch của hắn: Hắn sẽ chờ cho tới khi chiến tranh diễn ra ác liệt ở khắp mọi nơi. Sau đó hắn sẽ xuất hiện và tạo ra một nền hòa bình giả tạo tại It-ra-en bằng cách liên kết với Palestine trong một liên minh tưởng như không bao giờ có thể xảy ra. Mọi người sẽ hết lời ca ngợi hắn. Hắn sẽ không dừng lại ở đó, vì hắn sẽ hành động nhanh chóng khiến cho nhiều người phải kinh ngạc và hắn sẽ tạo ra những cuộc thương lượng hòa bình trong nhiều quốc gia bị chiến tranh tàn phá. Một lần nữa, người ta sẽ hết lời ca tụng và ngưỡng mộ hắn, với một sự sùng bái hết sức kỳ lạ của hàng tỷ người trên toàn thế giới.
Khi ấy tất cả mọi sự có vẻ như là tốt đẹp. Ngay sau đó hắn sẽ tham gia vào các hoạt động từ thiện và hắn sẽ liên kết với những ngân hàng lớn trên thế giới để tạo ra một tổ chức tài chính mới và hùng mạnh. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và nhiều lãnh đạo chính trị sẽ bị lôi kéo vào những kế hoạch của hắn. Ngay sau đó, người ta sẽ tạo ra một tổ chức vô cùng lớn mạnh về kinh tế, dưới danh nghĩa là tạo ra một cú hích cho nền kinh tế thế giới. Đây sẽ là một Babylon mới, trung tâm của tất cả mọi quyền lực, giới thượng lưu và giới giàu có trên thế giới sẽ đến đây để trao đổi. Người ta sẽ coi đây là những tin tức hết sức tốt lành, vì nhờ đó mà người dân sẽ được hưởng lợi về mọi mặt, từ công việc cho đến nhà cửa mà họ đang sinh sống trong đó và cả đến thực phẩm để nuôi sống gia đình họ.
Thế kỷ 21 chứng kiến những vượt bậc về khoa học công nghệ cùng sự gia tăng đáng kể của cải vật chất. Tuy nhiên cùng với đó là sự tàn phá thiên nhiên, con người giết hại lẫn nhau vì mối lợi của cải, lối sống buông thả và ích kỷ mọc rễ như cỏ dại. Gần đây, giáo sư Stephen Hawking cho rằng con người chỉ còn có 100 năm là tới thời khắc tận thế do những chuyển biến ngày càng xấu đi của biến đổi khí hậu, nguy cơ va chạm từ các thiên thạch, các dịch bệnh và sự bùng nổ dân số. Và cách duy nhất để tồn tại theo ông là phải đổi hành tinh khác, càng nhanh càng tốt. Theo quan điểm của các bạn, với hơn 2000 năm sau công nguyên, loài người chúng ta vẫn đang loay hoay tìm cách phát triển và giải quyết các vấn đề xung đột, thì liệu 100 năm ngắn ngủi có giúp chúng ta xoay chuyển được tình hình? Giải pháp chúng ta là gì? Câu trả lời là ở chính các bạn.
Chú ý: Các bạn có thể truy cập website https://sachsuthat.com/, chuyển ngữ từ website http://www.thewarning-secondcoming.com/ để tìm hiểu thêm những kế hoạch mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta ở thời đại này. Đây là lời mặc khải mà Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho tiên tri Maria Divine Mercy từ năm 2010, bao gồm những tóm lược giáo huấn, giải thích các lời tiên tri và hướng dẫn tâm linh dành cho phần đông những người chưa có nhiều cơ hội tiếp cận Kinh Thánh.