2 người thích nhau rồi không nói. Đến lúc biết thì quá muộn. Làm sao có thể quên và bỏ những thói quen hàng ngày về nhau bây giờ. Ai đã từng trải qua nó rồi