Ai đó thường nói anh toàn xàm
Anh bảo không phải em tin chứ
Là người mải ham tìm sự thật
Trong vòng tay ấm vẫn "Hình như..."

Ánh mắt lặng câm nay vĩnh cửu
Lời hứa yêu mãi không hẳn xấu
Phàm chuyện tinh khôi mối tình đầu
Mấy ai đi đến cuối cùng đâu?

Từ bao giờ niềm tin khó trao trả
Lời chân thành nhất từng trao mà
Đổi lại phải chăng "thói văn vở"
Cạn nắng, tắt mưa chợt lạ xa

Anh quên người nhận định anh rồi
Quên sao đêm nay tìm trăng gối
Quên nếu hiện thực vui đến thế
Vì đâu phải xàm hỡi người ơi?
(27.09.2020)
Dar.White.Kiss
pinterest and D.W.K