Khi nào là lúc nên nói về cái chết,
nếu không phải có ai đó vừa mất đi
hoặc ta thấy chán đời cùng cực
hay là bế tắc đã lâu..
Gottfried Benn nói đừng chết vào mùa hè
khi nắng chói chang còn đất thì mềm, xốp
quá oi cho một đám tang,
và quá nhanh cho một cái quan tài
Mùa xuân thì quá đẹp,
ở lại một chút xem năm sau có gì hay
mùa đông lạnh quá, chẳng muốn nằm dưới đất
mùa thu đầy lá đẹp, và lắm côn trùng.
Quanh năm chẳng có mua nào
hợp để chết phải không?
Vậy nên ta chỉ hay nói về cái chết của tha nhân
còn chính mình chết lặng trong lòng
vùi chôn mọi thứ vào hố đen trầm mặc
Đất trời vẫn đẹp, người đời vẫn vui
thân xác ta còn sống,
có vẻ ổn, phải không?
Sao không nói về sự sống
khi đã chết nhưng chưa thể chết?
ta muốn làm gì với đời mình
khi mọi thứ chỉ là không..
the beauty of life - Saatchi Art