Không có mô tả ảnh.


>>>- Lever 1- Chuyện đào hoa <<<
Anh Đào vác thuổng lên núi định đi đào đào
Ai ngờ lại có cây anh đào nằm cạnh cây anh đào
Chẳng may anh đào trúng phải cây anh đào
Khiến cây anh đào đổ trúng vào cây anh đang đào
Thế nên anh quyết định đào cây anh đào trước khi đào cây đào
Kết quả là anh đào được cả cây đào lẫn cây anh đào
------------------------------------------------------------------------
>>>- Lever 2-Chuyện bán Quất<<<
Anh tẩm quất vừa vác cây quất quất anh bán quất
Bởi vì anh bán quất bày quất bán canh anh tẩm quất
Cứ có khách đến là cả hai anh đều đồng thanh hô "Quất em đi anh " khiến cho khách không biết nên quất ở bên nào
Anh bán quất ức lắm vì vừa bị quất lại vừa bị hỏng quất nên anh quyết định bê quất của anh cánh xa quán tẩm quất.
Cả 2 vẫn đồng thanh hộ "Quất em đi anh" mỗi khi có khách đến định quất
...
>>>- Lever 3-Chuyên của Mai <<<
Ngày mai Mai lại định đem Mai đi bán
Nhưng Mai ngày mai không biết có đắt hay không
Vì Khách thích giống Mai ngày xưa chứ không thích giống Mai ngày nay
Mai ngày mai cũng lại không giống giống Mai ngày nay
Khách không thích Mai ngày nay nhưng hi vọng khách sẽ thích Mai ngày mai
-------------------------Mother of Hại não -----------------------------------