Hành vi con người có thể thay đổi dưới tác động của những can thiệp. Mỗi hành vi đều có những áp lực thúc đẩy hoặc áp lực kìm hãm. Thay đổi hành vi có thể xảy ra khi chúng ta can thiệp làm gia tăng những áp lực thúc đẩy và hạn chế các áp lực kìm hãm. Quy trình thay đổi hành vi bao gồm: tuyên bố hành vi, phân tích liệt kê các áp lực kìm hãm, áp lực thúc đấy, thực hiện các can thiệp, đánh giá kiểm chứng và đo lường can thiệp. Ví dụ như: Hành vi: Mỗi ngày đọc sách 30p-1h.
Áp lực thúc đẩy: Mục đích của đọc sách: có thêm kiến thức, góc nhìn, phát triển bản thân => trở nên giàu có, thành công, đảm bảo cuộc sống của bản thân, bố mẹ, con cái và vợ chồng. Có nhà lầu, xe hơi…Áp lực kìm hãm: Lười, không tập trung, không nắm được các ý chính, ứng dụng của sách mang lại.
Can thiệp: Mỗi ngày đọc sách 30p-1h. Đọc sách hàng ngày, không có bất kỳ lý do này để ngừng đọc sách, Viết cảm nhận sau mỗi lần đọc, tắt điện thoại…
Đánh giá, kiểm chứng hành vi: thời gian đọc sách mỗi ngày, tổng số lượng sách đọc được mỗi tháng, số lượng bài review về sách…