Sự thuận tay được thể hiện rất rõ ở loài người, đặc biệt là sự chênh lệch giữa thuận phải và trái. Tại sao sự ưu ái một bên hơn so với bên còn lại, một điều ít xảy ra ở các loài động vật khác, lại phổ biến ở con người? Quan trọng hơn hết, tại sao lại là bên phải? Bên phải có gì đặc biệt hơn để mà nhận được cái sự ưu ái này?
Page mình nhen các bạn ơi: fb.com/connaumap

----- Tài liệu tham khảo -----
Số người tay trái thiệt mạng thường niên do sử dụng dụng cụ được thiết kế cho người tay phải: https://www.lefthandedrights.org/sharing-blog-left-handed-news/2500-left-handers-die-each-year

Thuận tay (tay) ở người: https://en.wikipedia.org/wiki/Handedness
Sự phân biệt với người tay trái trong xã hội và ngôn ngữ:
Thuận tay có yếu tố duy truyền:
Sự phân cực ở não bộ (lateralization) và ngôn ngữ được xử lý ở não trái:
Giả thuyết về nguồn gốc ngôn ngữ và sự thiếu hụt bằng chứng thực nghiệm: https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_language
Sự phân cực và và thuận tay ở người:

----- Nhạc -----
Music Provided by MU : https://goo.gl/jj2d3u
Track: New beginnings - [MU release]
Waltz To Death by Sir Cubworth
Teddy Bear Waltz by Kevin MacLeod
Ether by Silent Partner
Memories from the Past by Stevia Sphere: https://youtu.be/8fIJTxayJaQ
Creep Reprise by Scott Arc: https://youtu.be/Vg_1ANJUboU
Birds [Japanese Ambient] by The Kyoto Connection: https://youtu.be/E-FgbnVVs4M
Dog and Pony Show by Silent Partner
Nosebleed by HOME: https://youtu.be/Bm67snQ5hRo
Devotion by Synth Kid: https://youtu.be/ZVQpHZiDT18

----- Cảm ơn các bạn đã xem -----