So với một năm trước, em đã có khá nhiều thay đổi, tự thấy bản thân mình tốt hơn lúc trước, em cho đó là thành công cho đến thời điểm hiện tại.
Trong năm học vừa qua, việc đầu tiên em muốn chia sẻ là bản thân đã đi học tiếng anh, tập trung nhiều hơn trong việc đầu tư cho bản thân. Nhờ có một phần giúp đỡ của ông và cô chú, bản thân em ý thức được những việc mình cần làm.
Điều thứ hai em cảm thấy tự hào về bản thân, đó là em đã vượt qua được chính giới hạn của mình. Tổ chức được những chương trình hết sức ý nghĩa, suy nghĩ trở nên chính chắn và sâu sắc hơn. Bản thân đã có những trải nghiệm nhất định cho đến thời điểm hiện tại.
Đó là hai điều mà em muốn tự nhắc nhở và cảm ơn chính bản thân mình vì những nỗ lực và cố gắng.
Đã có lúc em cẩm thấy cực kỳ hoang mang, không biết mình nên làm gì tiếp theo, thì nhờ có chương trình mentorship, một chương trình do các anh chị tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có một người giúp đỡ, chia sẻ và định hướng cho tương lai. Để ngay lúc này, khi ngồi tại đây, em cũng đã có những định hướng và hướng đi riêng cho chính bản thân mình.
Việc đã là một sinh viên năm hai, giúp em nhận ra thời gian đang trôi qua rất nhanh, và em cần có những định hướng rõ ràng hơn liên quan đến công việc, thay vì chỉ chạy theo các chương trình với mong muốn học hỏi. Đương nhiên học hỏi là việc cả đời nhưng việc quan trọng nhất với em lúc này là PHẢI ĐẦU TƯ CHO BẢN THÂN NHIỀU HƠN NỮA. Chị đã từng nói với em rất nhiều điều, một trong những điều em tâm đắc nhất đó là, chúng ta sẽ chỉ có thể thành công khi có sự chuẩn bị tốt nhất. Và đây chính là thời gian và cơ hội để em chuẩn bị và hoàn thiện bản thân.
Những định hướng đó cũng không phải là gì quá to tát, lớn lao, nhưng với em thì nó thực tế, do nó dựa trên những mục đích cụ thể và rõ ràng.
- Em sẽ hoàn thành khoá học tiếng anh giao tiếp, để có những nền tảng cơ bản và nghe nói tiếng anh tốt hơn.
- Em sẽ ôn thi IELTs từ tháng 6 đến tháng 12 vì nhận thấy trong hầu hết tất cả yêu cầu trong việc xét tuyển cho các công việc em muốn làm đều là tiếng anh.
- Em sẽ hoàn thành thật tốt và tận dụng tốt nhất những kiến thức trên trường lớp, thầy cô.
- Tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học của trường.
- Mục tiếu cuối cùng của năm nay đó là đạt N5 Tiếng Nhật. Vì còn phải học tiếng anh nên mục tiêu em đặt ra là phải duy trì việc học tiếng nhật, mỗi ngày dành cho nó 1h đồng hồ.
Hôm nay được đến đây, và có cơ hội chia sẻ, nhìn lại những gì mình đã làm được cũng như nói ra những định hướng trong tương lai của em thật sự là một điều hết sức may mắn. Dịch bệnh vẫn còn hoành hành và có nhiều nguy cơ bùng phát ngoài kia, em cũng đang cố gắng để đảm bảo sức khoẻ của mình, tuân thủ và làm theo những gì nhà nước yêu cầu để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh đó thì đây cũng chính là khoảng thời gian tốt để em có thể tự học và lần lượt thực hiện những mục tiêu của mình. Đó là một trong những lí do em đã đến SG một thời gian khá lâu và đợi cho đến lúc được gặp mọi người. Thật sự rất cảm ơn ông cũng nhà cô chú và anh chị đã dành thời gian để đến đây và lắng nghe chúng em, thật sự em rất trân trọng. Không biết phải diễn tả như thế nào nữa.
           ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Compared to one year ago, I have had a lot of changes. I find myself better than before, I think that has been my greatest success up to now.
The first thing I want to share is that I have been learning English, focusing more on investing in myself. Thanks to the help from you and everyone, I am aware of what I need to do.
The second thing I feel proud of is that I have exceeded my limits. Organizing meaningful programs, my thoughts have become clearer and more profound. I have had certain experiences until the present time. (Describe or name a specific experience that made the change possible.)

Those are the two things that I want to remind myself of and thank myself for the hard work and effort I put into them.
There was a time when I felt extremely confused, not knowing what to do next, thanks to {mentorship (the name of the program)}, a program organized by students in our organization creating conditions for people to have a helper, share and orient themselves for the future; when I sit here, I now have specific directions for myself.
Being a sophomore, helps me realize that time is going by very fast, and I need to have clearer directions related to work, instead of just running programs with the desire to learn. Of course learning is a life-long task, but the most important thing for me right now is I MUST INVEST MUCH MORE IN MYSELF. My mentor has told me many things. One of the things I love most is, “We will only succeed when we have the best preparation.” And this is the time and opportunity for me to prepare and improve myself.
Those orientations (what orientations? [This idea: the thing the mentor said] are not too big, but for me they are practical, because they are based on specific and clear goals.
- I will complete the English communication course, to have a basic foundation and to listen to English better.
- I will study IELTs from June to December because I realize that most of the requirements for admission for the jobs I want always  include English.
- I will complete (what?) well and make the best use of knowledge from school and teachers.
- I will Participate in the school's scientific research competition.
- I will achieve Japanese N5. Because I have focus on English, my goal is to study Japanese for just one hour every day.
Today, coming here, and having the opportunity to share, to look back on what I have done as well as to talk about my future goals is really a very lucky thing. Coronavirus is still raging and there are many risks of an outbreak, I am also trying to ensure my health, comply with and follow what the government requires for us to fight the disease together. Besides, this is also a good time for me to be able to study on my own and in turn accomplish my goals. Thank you so very much to you and everyone for taking the time to come here and listen to us (me?).