Giọt trời hay giọt pha lê
Long lanh sắc nắng làm mê mẫn người
Giọt tròn , giọt trắng , giọt rơi
Giọt chao chát nắng giọt ngời bóng sen
Chông chênh là giọt chao nghiêng
Giọt gieo thêm nỗi ưu phiền tương tư
Giọt nào đón ánh trăng thanh?
Để giăng nỗi nhớ tương tư hỡi người
Giọt sương hay giọt ngọc trời
Mà gieo nỗi nhớ chơi vơi chốn trần