Ngoài nhà hát con Sò, kangaroo, koala hay Nicole Kidman.. nước Úc còn nổi tiếng với nhiều từ lóng không giống ai của mình. 
‘G’day mate!’ là một từ lóng như vậy để thay thế lời chào thông dụng. Tương tự như vậy, khi bạn bước vào một tiệm cà phê bản địa tại Sydney hay Melbourne người ta cũng dùng nhiều tiếng lóng khi order cà phê. 
Espresso (không phải ‘expresso’) được gọi là ‘short black’ hay ‘shortie’ hoặc ‘spro’. Thật khó để hiểu vì sao chỉ từ một loại thức uống mà người Úc có thể nghĩ ra được nhiều từ để gọi như vậy. 
Nhưng nếu như khi nào bạn tới Úc, bước vào một tiệm cà phê và barista hỏi bạn muốn uống gì? Hãy dõng dạc order espresso bằng cách nói: Spro bro!