Spiderum Offline Rewind
(All the time)


O. Khong-goi-la-offlineO.1. Talkshow "Những con chữ quyền lực" 15/12/2016

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 35 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà


O.2. Workshop "Nghĩ thế nào, Viết ra sao?" 4/1/2017

Trong hình ảnh có thể có: 21 người, mọi người đang cười


I. 25/2/2017 tại Hà NộiII. 21/1/2018 tại Hà Nội (Picnic)

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, đám cưới, cây, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, cây, trẻ em, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên


III. 28/1/2018 tại Sài Gòn


Review:

IV. 11/8/2018 tại Sài Gòn


Review:

V. 2 buổi Mini-off tháng 9 tại Sài Gòn


Review:

VI. Offline tháng 9 tại Sài Gòn

Review: 

VII. Offline 13/10/2018 tại Hà NộiVIII. Offline tháng 10 tại Sài Gòn

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà


IX. Offline tháng 11 tại Sài Gòn
Review:

X. Offline cuối năm 2018 tại Sài Gòn (picnic)


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, cây và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, cỏ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: cỏ, món ăn và ngoài trời


XI. Offline đầu năm 2019 tại Sài Gòn


XII. Offline cuối năm con cún tại Hà Nội


Review:
Hex.