Cách đăng các bản dịch
- Khi phần 1 của một Chapter n được đăng lên thì chắc chắn phần cuối cùng của chapter đấy cũng sẽ được đăng lên, thời gian là cách nhau vài ngày.
- Chapter n+1 không hứa trước sẽ được đăng lên khi nào, nhưng nếu phần 1 chapter n+1 đưa lên thì chắc chắn sẽ phần cuối của chapter n+1 cũng sẽ được đưa, và tiếp tục như vậy.

Go to :
            Chapter 1 : Software Construction
            Chapter 2 : ???
Phần 3 : Coming soon...
(Yang sẽ đăng phần 3 sau Tết Nguyên Đán, đang cuối năm hơi bận rộn hihi.)